over deze Disclaimer

Wij schrijven over producten die wij in alle eerlijkheid aanbevelen aan onze lezers. Het zijn producten waar onze bloggers enthousiast over zijn ongeacht of we daar wel of niet commissie voor ontvangen. Het kunnen ook producten zijn die wij gratis hebben ontvangen om te reviewen en soms krijgen we er zelfs voor betaald. Kurlify bevat affiliate links, wij ontvangen hiervoor een commissie wanneer jij via deze links een product aanschaft. Dit kost jou helemaal niks extra. Wij hopen dat onze aanbevelingen jou helpen in jouw Curly Girl Journey door je tijd en geld te besparen. Het is dus een win-win situatie. Dank voor jouw support ♥

Disclaimer

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Beheer website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Beeldmateriaal
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op het internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd.

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van onze disclaimer of onze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de Kurlify website, is Kurlify gerechtigd alle schade die wordt geleden en zal gaan lijden op u te verhalen.

Affiliate

Kurlify maakt gebruik van de diensten van Daisycon, Awin, Bol.com en Amazon om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maken deze partijen gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet de partner dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving.

Wij hebben dit verklaard door bij de partijen de Algemene Publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.


Affiliate Partijen

  • Daisycon: lees meer over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon
  • Awin: lees meer over de affiliate cookies en het privacybeleid van Awin
  • Bol.com: lees meer over de affiliate cookies en het privacybeleid van Bol.com
  • Amazon: lees meer over de affiliate cookies en het privacybeleid van Amazon

Contact

 

Kurlify B.V. 

Asterweg 20K2

1031 HN, Amsterdam

KVK: 82799946

VAT: NL862608995B01